Aktualizovaná webová prezentace "znal.cz"

12.03.2018 13:55

V současnosti je aktualizována naše webová prezentace, zaměřená na znalecké posudky pro obchodní korporace. Prezentace je primárně určena vlastníkům a managementu obchodních společností. Všem co zvažují provést některou z operací se závodem (podnikem).

Může se jednat o fúzi společností sloučením či splynutím; rozdělení společnosti rozštěpením či odštěpením; změnu právní formy společnosti; prodej obchodních podílů, akcií společnosti nebo závodu (podniku); nepeněžité vklady do základního kapitálu společnosti; institut squeeze out (vytěsnění); anebo taky insolvenční řízení (reorganizace, konkurs) apod.

V tomto procesu můžeme nabídnout našim zákazníkům související znaleckou činnost. Jedná se o znalecké posudky o ocenění jmění, znalecké zprávy a další posudky znalce o hodnotě nepeněžitého vkladu, ocenění majetku nebo o přezkoumání výše kupní ceny, stanovení výše vypořádacího podílu, výše odškodnění či protiplnění.

Zpracované znalecké posudky, jejich účel a reference 

Zpět