Prodej podniku

Pod čím se obvykle myslí prodej podniku je buď prodej obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným, prodej akcií u akciové společnosti nebo skutečný prodej podniku, což je prodej veškerého majetku a závazků společnosti. V prvních dvou případech se pouze mění společníci nebo akcionáři společnosti, v posledním případě zůstávají společníci nebo akcionáři nezměněni a zůstává prázdná společnost, obvykle s pohledávkou vzniklou z neuhrazené části kupní ceny. Příslušné smlouvy jsou smlouva o převodu obchodního podílu, smlouva o úplatném převodu akcií nebo smlouva o prodeji podniku.

Prodej podniku zahrnuje zpravidla tyto kroky:

  • zpracování základních informací o zamýšleném prodeji podniku / obchodního podílu / akcií
  • ocenění a návrh kupní ceny
  •  oslovení vytipovaných zájemců s prvotní informací (diskrétní, neveřejný prodej)
  • zveřejnění základních informací (pokud si prodejce přeje veřejně oslovit širší okruh zájemců
  • zpracování podrobného informačního memoranda (zakladatelské dokumenty, účetní závěrky, daňová přiznání, výroční zprávy, zprávy auditora, soupisy majetku a závazků, finanční investice, výpisy z KN, zaměstnanci, dodavatelsko-odběratelské smlouvy, leasingové smlouvy, úvěrové smlouvy, průmyslová práva a jiný nehmotný majetek, majetek a závazky nezahrnuté do účetní evidence, zástavy, ručení, exekuce, vedené soudní spory apod.)
  • poskytnutí informačního memoranda (uhrazená nízká úplata je důkazem určitého zájmu) zájemcům z okruhu diskrétně oslovených nebo vzešlých v reakci na zveřejnění
  •  jednání se zájemci, dotazy, zpřesňování, prohlídky a data-room
  •  shromáždění a vyhodnocení nabídek zájemců
  • administrativní a právní dokumenty (smlouvy, valná hromada, notářský zápis, obchodní rejstřík apod.)

 Pokud budete mít v této věci další dotazy, prosím kontaktujte nás.