Ocenění cenných papírů

Znalecké posudky o ocenění cenných papírů

Předmětem ocenění můžou být následující cenné papíry a ostatní investiční instrumenty:

Cenné papíry
  • akcie, zatímní listy, poukázky na akcie
  • dluhopisy
  • zvláštní druhy dluhopisů: státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky, dluhopisy České národní banky, hypotéční zástavní listy, komunální dluhopisy, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podřízené dluhopisy, sběrné dluhopisy
  • podílové listy otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu
  • listinné kupóny
  • opční listy
  • směnky a šeky
  • další cenné papíry: náložné listy, skladištní listy, zemědělský skladní list, vkladní list, cestovní šek
 Ostatní investiční instrumenty
  • finanční deriváty (opce, forward rate agreement (FRA), futures, swapy)