Reference znaleckých posudků

Od roku 2000 do roku 2018 jsme zpracovali více než sto znaleckých posudků o ocenění podniků resp. závodů (obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků) a další posudky (obor ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů a nehmotného majetku), zejména pro tyto účely:

 • ocenění podniku (závodu) pro jeho úplatný převod
 • ocenění části podniku pro jeho úplatný převod
 • určení hodnoty podniku fyzické osoby
 • ocenění části podniku pro veřejnou dražbu
 • stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným za účelem jeho převodu
 • ocenění podniku (závodu) – stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu ke zvýšení základního kapitálu
 • ocenění nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je závod, při založení nové společnosti
 • stanovení hodnoty nepeněžitých vkladů ke zvýšení základního kapitálu, jejichž předmětem jsou akcie
 • ocenění nepeněžitého vkladu ke zvýšení základního kapitálu jehož předmětem je soubor úvěrových a obchodních pohledávek
 • ocenění akcií společnosti při jejich převodu mezi spřízněnými osobami
 • ocenění jmění zanikající společnosti při fúzi
 • znalecká zpráva o fúzi
 • ocenění odštěpované části jmění akciové společnosti při rozdělení odštěpením se založením nové společnosti
 • ocenění jmění společnosti ke dni, k nemuž byl vyhotoven projekt změny právní formy (společnosti měnily právní formu z-na: s.r.o. - a.s.; a.s. -  s.r.o.; v.o.s. - a.s.; k.s. - a.s. nebo družstvo na a.s.)
 • ocenění akcií reálnou hodnotou podle zákona o účetnictví
 • ocenění účasti v kapitálové obchodní společnosti, držené v portfoliu investičního fondu, reálnou hodnotou
 • ocenění akcií pro účely "práva výkupu účastnických cenných papírů" - stanovení výše protiplnění při tzv. squeeze-out (vytěsnění)
 • znalecká zpráva o ovládací smlouvě - odškodnění pro mimo smlouvu stojící akcionáře
 • stanovení ceny přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů pro účely povinného "veřejného návrhu smlouvy" o koupi účastnických cenných papírů (při vyřazení akcií z obchodování)
 • ocenění akcií společnosti - stanovení ceny přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů pro účely "povinné nabídky převzetí"
 • ocenění akcií společnosti - stanovení ceny přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů pro účely "nabídky na odkoupení"
 • ocenění nehmotného majetku - majetkových práv, vyplývajících z průmyslových práv - patentů na vynálezy
 • stanovení výše licenčního poplatku za poskytnutí práva užívat ochranné známky
 • ocenění majetkových práv, vyplývajících z výrobně-technických a obchodních poznatků, tj. ocenění know-how společnosti
 • posouzení, zda cena transferu výrobně-technického, marketingového a obchodní know-how ze zahraničí odpovídá ceně obvyklé a podmínkám obvyklým v obchodním styku
 • ocenění know-how společnosti pro účely licenční smlouvy
 • posouzení ceny obvyklé za služby v souvislosti s transferem technologie ze zahraničí
 • ocenění nehmotného majetku, majetkových práv vyplývajících z software
 • ocenění majetkové podstaty při reorganizaci - podniku dlužníka
 • ocenění majetkové podstaty při konkursu - podniku dlužníka
 • ocenění položek soupisu majetkové podstaty - obchodního podílu ve výši 100% na základním kapitálu
 • stanovení ceny obvyklé výše úrokového výnosu z dluhopisu
 • stanovení alikvotního úrokového výnosu (AUV) dluhopisu
 • stanovení ceny obvyklé úrokové sazby z peněžité zápůjčky 
 • stanovení výše nerealizovaného zisku
 • posouzení, zda hodinové sazby za provedené činnosti a poskytované služby zahraniční mateřské společnosti odpovídají ceně obvyklé a podmínkám obvyklým v obchodním styku
 • odhady a ocenění pro jiné účely

Odvětví a obory

Znalecké posudky, zprávy, ocenění či jiné posudky znalce byly zpracovány pro společnosti působící v energetice, strojírenském průmyslu, stavebnictví, potravinářském průmyslu, chemickém a gumárenském průmyslu, papírenském průmyslu, obchodu a e-commerce, informačních technologiích a vývoji software, bankovnictví, osobní a nákladní dopravě, letecké dopravě, zdravotnictví, telekomunikacích a poskytování internetu, nakládání s odpady, zemědělství, poskytování služeb konzultantů, poskytování služeb advokátních kanceláří nebo automobilovém průmyslu.

Vypracované znalecké posudky:

 • ETA a.s., Praha
 • TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice
 • Teplárny Brno, a.s.
 • KABELOVNA Děčín-Podmokly, a.s.
 • Gumárny Zubří, akciová společnost
 • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • SAFINA, a.s., Vestec
 • Balcar, Polanský & Spol. s.r.o., advokátní kancelář, Praha
 • MAGION systems, a.s.
 • Olšanské papírny a.s.
 • Vítkovice a.s.
 • JOB AIR-CENTRAL CONNECT AIRLINES s.r.o.
 • Santos consult, a.s.
 • ÚVMV Consulting, a.s., Praha
 • Moravia Venture, a.s., Brno
 • Moravské MEDICENTRUM Ostrava, a.s.
 • MUDr. Helena Fousková – gynekologická ordinace, s.r.o.
 • VS NÁSTROJE, s.r.o.
 • VP real, a.s., Praha
 • HOMOLA a.s., Ostrava
 • Ostravská aukční síň s.r.o.
 • Vítkovice Lahvárna, a.s.
 • S.V.I.S. Trade a.s.
 • BKB – Technik a.s.
 • Technické služby Valašské Meziříčí s.r.o.
 • VS-MET, s.r.o.
 • Tepelné zásobování Brno, a.s.
 • Hanácká kyselka s.r.o.
 • TEZA Holding a.s., Brno
 • Stavby silnic a železnic, a.s., Praha
 • BORS Břeclav a.s.
 • CDT Nordic Holding AB, Örebro, Švédsko
 • MCR spol. s r.o.
 • M3V Praha, a.s.
 • FATO invest a.s., Hradec Králové
 • CZECH INTERNATIONAL OIL, a.s., Říčany u Prahy
 • Greyhound Company a.s., Havířov
 • ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ a.s., Brno
 • PODA TELTECH a.s., Ostrava
 • 3K CZ, s.r.o.
 • PODA s.r.o., Ostrava
 • TRANZA a.s., Břeclav
 • TRANZA Strojírny a.s., Chrudim
 • DÍTĚ SPEDITION s.r.o., Náchod
 • CZECH INTERNATIONAL, a.s., Havířov
 • EMSEKO s.r.o., Zlín
 • Vsacko Hovězí a.s.
 • MORAVAN, a.s., Petřvald
 • INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Vsetín
 • ŽDB, a.s., Bohumín
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava
 • SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
 • ROMOTOP spol. s r.o., Suchdol nad Odrou
 • SIGMA GROUP a.s., Lutín
 • DELTA - Vsetínská pila s.r.o.
 • Strojírny Bohdalice, a.s.
 • ZD Javorník a.s.
 • ZD "Slezan" Klimkovice a.s.
 • ZD Podhradní Lhota a.s.
 • BALLISWYL II a.s., Praha
 • FORM s.r.o.
 • Activ Form a.s.
 • SMART TRADING COMPANY s.r.o.
 • HOUSACAR s.r.o.
 • HP TRONIC-prodejny elektro a.s.
 • Internet Retail a.s., Praha
 • K.D. MARKETING s.r.o., Brno
 • GB-geodezie, spol. s r.o., Brno
 • TOPOGEODIS FRANCE SARL
 • Mayer & Cie. CZ, s.r.o.
 • VN-Ú s.r.o.
 • Vstřikovací systémy pro plast s.r.o.
 • EUROVAT - ASISTANCE spol. s r.o.
 • HKS sirup, a.s.
 • KOVAR a.s.
 • Filmové ateliéry s.r.o., Zlín