Posudek znalce o ocenění odštěpované části jmění s.r.o. nebo a.s. při odštěpení se vznikem nové nebo nových společností (§253)

Posudek znalce o ocenění odštěpované části jmění s.r.o. nebo a.s. při odštěpení se vznikem nové nebo nových společností (§253)

Při odštěpení se vznikem nové společnosti nebo nových společností nechá rozdělovaná společnost ocenit posudkem znalce pro ocenění jmění pouze odštěpovanou část svého jmění, která bude přecházet podle projektu rozdělení na nástupnickou společnost nebo jednotlivé nástupnické společnosti, a to odděleně pro jednotlivé nástupnické společnosti.