Posudek znalce o ocenění jmění zanikající nebo rozdělované s.r.o. nebo a.s. při rozdělení sloučením na již existující společnosti (§253)

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající nebo rozdělované s.r.o. nebo a.s. při rozdělení sloučením na již existující společnosti (§253)

Při rozdělení sloučením je zanikající nebo rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit posudkem znalce pro ocenění jmění pouze to jmění, jež má podle projektu přeměny přejít na tu nástupnickou společnost nebo ty nástupnické společnosti, které budou zvyšovat základní kapitál ze jmění zanikající nebo rozdělované společnosti, a to odděleně pro jednotlivé nástupnické společnosti.