Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení akciové společnosti (§297)

Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení akciové společnosti (§297)

Projekt rozdělení přezkoumá za každou ze zúčastněných akciových společností znalec ("znalec pro rozdělení") nebo znalec pro rozdělení společný pro všechny zúčastněné společnosti, a to na základě společné žádosti těchto zúčastněných společností. Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro rozdělení a znaleckou zprávu o rozdělení akciové společnosti použijí obdobně.