Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení družstva (§321)

Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení družstva (§321)

Projekt rozdělení přezkoumá za každé ze zúčastněných družstev znalec pro rozdělení, a to před předložením projektu rozdělení členské schůzi ke schválení, nebo jeden znalec pro rozdělení pro některá nebo všechna zúčastněná družstva. Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro rozdělení a znaleckou zprávu o rozdělení družstva použijí obdobně. Znalecká zpráva o rozdělení se nevyžaduje, jestliže s tím souhlasili všichni členové zúčastněného družstva, pro které se má znalecká zpráva vypracovat.