Nepeněžité vklady

Nepeněžité vklady

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při založení společnosti

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při zvýšení základního kapitálu 

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při založení společnosti

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií