Posudek znalce o ocenění jmění ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy (§367)

Posudek znalce o ocenění jmění ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy (§367)

Dochází-li ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, je společnost nebo družstvo povinno nechat ocenit své jmění posudkem znalce ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy.

Posudek znalce pro ocenění jmění musí obsahovat alespoň:

a) popis jmění zanikající společnosti,

b) použité způsoby ocenění,

c) částku, na kterou se jmění zanikající společnosti oceňuje (§75).

V posudku znalec dále uvede, zda ocenění jmění společnosti nebo družstva odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti podle projektu změny právní formy. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nemůže být v takovém případě vyšší, než je částka ocenění jmění vyplývající z posudku znalce (§367).