Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi sloučením (§73 a násl.)

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi sloučením (§73 a násl.)

Při fúzi sloučením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce, dochází-li ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti. Posudek znalce o ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi.