Posudek znalce o ocenění jmění zanikající s.r.o. nebo a.s. při rozštěpení se vznikem nových společností (§253)

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající s.r.o. nebo a.s. při rozštěpení se vznikem nových společností (§253)

Při rozštěpení se vznikem nových společností je zanikající společnost povinna nechat ocenit jmění, jež má přejít podle projektu rozdělení na jednotlivé nástupnické společnosti posudkem znalce pro ocenění jmění, a to odděleně pro jednotlivé nástupnické společnosti.