Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při založení společnosti (§143 a násl.)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při založení společnosti (§143 a násl.)

Nepeněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným ocení znalec vybraný ze seznamu znalců. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak jednatel. Posudek znalce obsahuje alespoň popis nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění nebo metodu ocenění, částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec k tomu ocenění došel.