Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi splynutím (§73 a násl.)

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi splynutím (§73 a násl.)

Při fúzi splynutím je každá zúčastněná společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce. Posudek znalce o ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi.