Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při založení společnosti (§251)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při založení společnosti (§251)

Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo. Posudek znalce oceňujícího nepeněžitý vklad obsahuje alespoň: popis nepeněžitého vkladu; použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda cena nepeněžitého vkladu získaná použitými způsoby odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad; a částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje.