Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva (§511)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva (§511)