Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (§478)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (§478)

Při ocenění nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti upsáním nových akcií se postupuje obdobně jako při založení společnosti. Znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu vybírá představenstvo ze seznamu znalců.