Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do družstva (§573)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do družstva (§573)

Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů. Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze nebo ustavující schůze.