Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při zvýšení základního kapitálu (§219 a násl.)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při zvýšení základního kapitálu  (§219  a násl.)

Při ocenění nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením
omezeným převzetím vkladové povinnosti se postupuje obdobně jako při založení společnosti.