Posudek znalce o přezkoumání výše kupní ceny přiměřené reálné hodnotě akcií (§146 a násl.)

Posudek znalce o přezkoumání výše kupní ceny přiměřené reálné hodnotě akcií (§146 a násl.)

("veřejný návrh smlouvy" při dobrovolném nebo povinném odkupu akcií).

 Jestliže projekt vnitrostátní fúze obsahuje závazek nástupnické společnosti odkoupit akcie (vyplývající z dobrovolného nebo povinného odkupu), je nástupnická společnost povinna učinit oprávněným akcionářům "veřejný návrh smlouvy" a odkoupit jejich akcie za cenu přiměřenou reálné hodnotě akcií. Přiměřenost ceny musí být doložena posudkem znalce.