Posudek znalce o přezkoumání výše kupní ceny přiměřené reálné hodnotě akcií (§308 a násl.)

Posudek znalce o přezkoumání výše kupní ceny přiměřené reálné hodnotě akcií (§308 a násl.)

(„veřejný návrh smlouvy“).

Jestliže projekt rozdělení musí obsahovat závazek nástupnické společnosti odkoupit akcie od oprávněných akcionářů za podmínek stanovených zákonem je nástupnická společnost povinna učinit oprávněným akcionářům „veřejný návrh smlouvy“ a odkoupit jejich akcie za cenu přiměřenou reálné hodnotě akcií. Přiměřenost ceny musí být doložena posudkem znalce. Pravidla pro odkup akcií jsou obdobná jako u fúze.