Posudek znalce o přiměřenosti výše vypořádání v penězích (§341)

 Posudek znalce o přiměřenosti výše vypořádání v penězích (§341)

Přejímající společník je povinen poskytnout ostatním společníkům zanikající společnosti vypořádání v penězích. Výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům zanikající společnosti musí být přiměřená reálné hodnotě jejich podílů. Přiměřenost výše vypořádání musí být doložena posudkem znalce ("znalec pro převod jmění").