Posudek znalce o výši odškodnění při průlomu

Posudek znalce o výši odškodnění při průlomu

Stanovení přiměřeného odškodnění za újmu, poskytnutého osobám do jejichž práv bylo v důsledku průlomu zasaženo. Odškodnění se poskytuje v penězích. Výše odškodnění musí být doložena posudkem znalce.