Prodeje a koupě závodů (podniků), převody obchodních podílů nebo akcií

Prodeje a koupě závodů (podniků), převody obchodních podílů nebo akcií

Znalecký posudek o stanovení kupní ceny závodu (nebo jeho části) pro účely koupě závodu

Znalecký posudek o ocenění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

Znalecký posudek o ocenění akcií