Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze družstva (§167)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze družstva (§167)

Projekt fúze přezkoumá za každé ze zúčastněných družstev znalec pro fúzi, a to před předložením projektu fúze členské schůzi ke schválení, nebo jeden znalec pro fúzi pro některá nebo všechna zúčastněná družstva. Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro fúzi a znaleckou zprávu o fúzi družstva použijí obdobně.

Znalecká zpráva o fúzi se nevyžaduje, jestliže s tím souhlasili všichni členové zúčastněného družstva, pro které se má znalecká zpráva vypracovat.