Znalecký posudek - určení hodnoty podílů s.r.o. na základě znaleckého posudku (§149)

Znalecký posudek - určení hodnoty podílů s.r.o. na základě znaleckého posudku (§149)

Obdobně jako při ocenění nepeněžitého vkladu se postupuje při určení hodnoty podílů, kdy společnost nabude všechny své podíly.

V případě, že společnost nabude všechny své podíly, převede je nebo některý z nich jednatel do 3 měsíců od nabytí posledního z nich na třetí osobu, jinak soud společnost i bez návrhu zruší. Hodnota podílů se určí na základě znaleckého posudku.