Znalecký posudek o přiměřenosti výše navrženého protiplnění při povinné nabídce převzetí

Znalecký posudek o přiměřenosti výše navrženého protiplnění při povinné nabídce převzetí

Česká národní banka může při „povinné nabídce převzetí“ vyzvat navrhovatele, nedoručil-li znalecký posudek, aby doložil přiměřenost výše jím navrženého protiplnění znaleckým posudkem.