Znalecký posudek o přiměřenosti výše protiplnění při „povinném veřejném návrhu smlouvy“ (§ 328)

Znalecký posudek o přiměřenosti výše protiplnění při „povinném veřejném návrhu smlouvy“ (§ 328)

Povinný veřejný návrh smlouvy je veřejný návrh smlouvy učiněný navrhovatelem ke splnění zákonem uložené povinnosti odkoupit účastnické cenné papíry.

Jedná-li se o povinný veřejný návrh smlouvy, musí být výše protiplnění přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů. Navrhovatel doloží přiměřenost protiplnění posudkem znalce.