Znalecký posudek o výši protiplnění v penězích – squeeze out (§376)

Znalecký posudek o výši protiplnění v penězích – squeeze out (§376)

Při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti (jež vlastní akcie odpovídající alespoň 90%základního kapitálu a 90% podílu na hlasovacích právech ve společnosti), mají vlastníci účastnických cenných papírů právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada.

Hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem. Posudek nesmí být ke dni doručení žádosti podle § 375 starší než 3 měsíce.