Převod jmění na společníka (§337 a násl.)

Za podmínek stanovených u jednotlivých forem společností mohou společníci nebo příslušný orgán společnosti rozhodnout, že jmění společnosti převezme jeden přejímající společník.

Převzít jmění zanikající společnosti s ručením omezeným může jen společník, s jehož obchodním podílem je spojen vklad, jehož výše dosahuje nejméně 90 % základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a představuje současně 90 % hlasovacích práv ve společnosti.

Valná hromada akciové společnosti může rozhodnout, že jmění zaniklé společnosti převezme jediný akcionář, jestliže je tento akcionář vlastníkem akcií, souhrn jejichž jmenovitých hodnot přesahuje 90 % základního kapitálu, jestliže je s těmito akciemi spojeno i 90 % hlasovacích práv v zanikající společnosti.

Jestliže ve veřejné obchodní společnosti zanikne účast všech společníků s výjimkou jediného, může tento poslední společník prohlásit, že se veřejná obchodní společnost zrušuje bez likvidace a že převezme její jmění. Pro zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka platí toto obdobně.

Zrušení družstva s převodem jmění na člena družstva se zakazuje.

Znalecké posudky při převodu jmění na společníka

Posudek znalce o přiměřenosti výše vypořádání v penězích (§341)

 Posudek znalce o přiměřenosti výše vypořádání v penězích (§341)
Přejímající společník je povinen poskytnout ostatním společníkům zanikající společnosti vypořádání v penězích. Výše vypořádání poskytovaného ostatním...

Znalecká zpráva o převodu jmění – přezkoumání výše vypořádání, přiměřené reálné hodnotě podílů společníků (§341)

Znalecká zpráva o převodu jmění – přezkoumání výše vypořádání, přiměřené reálné hodnotě podílů společníků (§341)
Posudek znalce pro převod jmění, ve kterém je přezkoumávána výše přiměřenosti vypořádán("znalecká zpráva o převodu jmění"), musí obsahovat:a) ocenění...