Fúze (§60 a násl.)

Fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev a přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou společnost nebo družstvo. Za fúzi sloučením se též považuje, jestliže se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem.

Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo.

Timetable of the Merger under Czech laws 2011

Časový harmonogram a kroky fúze 2011

Znalecké posudky při fúzích

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi sloučením (§73 a násl.)

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi sloučením (§73 a násl.)
Při fúzi sloučením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce,...

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi splynutím (§73 a násl.)

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi splynutím (§73 a násl.)
Při fúzi splynutím je každá zúčastněná společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce. Posudek...

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze veřejné obchodní společnosti (§79)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze veřejné obchodní společnosti (§79)
Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi a předloží tomuto...

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze společnosti s ručením omezeným (§92)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze společnosti s ručením omezeným (§92)
Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi a předložívalné...

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze akciové společnosti (§112 a násl.)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze akciové společnosti  (§112 a násl.)
Projekt fúze přezkoumá za každou ze zúčastněných akciových společností znalec pro fúzi jmenovaný pro tu kterou zúčastněnou společnost nebo znalec pro...

Posudek znalce o přezkoumání výše kupní ceny přiměřené reálné hodnotě akcií (§146 a násl.)

Posudek znalce o přezkoumání výše kupní ceny přiměřené reálné hodnotě akcií (§146 a násl.)
("veřejný návrh smlouvy" při dobrovolném nebo povinném odkupu akcií). Jestliže projekt vnitrostátní fúze obsahuje závazek nástupnické...

Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným), (§159 a násl.)

Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným), (§159 a násl.)
("vystoupení nesouhlasících akcionářů při fúzi zanikající a.s. s nástupnickou s.r.o."). Akcionář zanikající akciové společnosti, který s...

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze družstva (§167)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze družstva (§167)
Projekt fúze přezkoumá za každé ze zúčastněných družstev znalec pro fúzi, a to před předložením projektu fúze členské schůzi ke schválení, nebo jeden...